Cementové steny

Po nepríliš úspešných pokusoch s rôznymi, na trhu sa vyskytujúcimi systémami, sme starostlivo zvolili stierku Beton-CiRÉ. Mierne sme len modifikovali správnu voľbu uzávery, aby sme pre vás vyvinuli spoľahlivý systém, ktorý si uchováva prírodný vzhľad a zároveň je plnohodnotnou alternatívou keramických obkladov v sprchových kútoch. Dnes, po šiestich rokoch aplikácií Beton-CiRÉ, v najextrémnejších prípadoch aplikovaných i na drevené podklady, môžeme zodpovedne konštatovať, že je maximálne funkčný. Svojou obmedzenou pružnosťou tiež preklenuje mierne pohyby v konštrukcii a mikrotrhlinky. Aplikujeme prakticky na akýkoľvek suchý, pevný a rovný povrch a vyberiete si z troch základných typov aplikácie.

Základné vlastnosti:

  • materiál na prírodnej báze
  • takmer bezškárový
  • teplý a na dotyk veľmi príjemný povrch
  • obmedzene pružný a trhlinky premosťujúci
  • trvanlivý
  • výber správnej uzávery